منحل مانیټر ټچ سکرین

منحل او پاک

 

د عمیق تعامل لپاره 3D نړۍ